Preventie Plus: versterken van de basis om geïndiceerde jeugdhulp te voorkomen

Hoe kan het beroep op de jeugdhulp teruggedrongen worden? Gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoekt hier nieuwe vormen van aanpak.

Preventie kan de uitkomst bieden. Als we inzetten op preventie wordt de inzet van zwaardere hulp mogelijk teruggedrongen. Met andere woorden: Versterk de basis en voorkom inzet geïndiceerde jeugdhulp.

Dit is het startpunt van de pilot ‘Preventie Plus’ in Leidschendam-Voorburg: een intensivering van het schoolmaatschappelijk werk en daarmee een versteviging van de basisondersteuning van de gemeente. Kwadraad biedt het schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs.

Sara Kastelein, schoolmaatschappelijk werker in Leidschendam Voorburg, vertelt over deze pilot.

“In principe bieden wij met het schoolmaatschappelijk werk kortdurende begeleiding aan leerlingen en hun ouders. Meestal gaat het om ongeveer 5 gesprekken. In de pilot Preventie Plus hebben we de mogelijkheid om dat uit te breiden naar 10 of 15.

Preventie Plus: versterken van de basis om geïndiceerde jeugdhulp te voorkomenSoms zijn een paar extra gesprekken namelijk al voldoende om te voorkomen dat we kinderen moeten doorverwijzen naar geïndiceerde jeugdhulp. Bovendien voelen wij soms zelf dat we dichtbij een oplossing zijn en dan is het zo jammer om te moeten stoppen.

Wanneer wij wat langer begeleiding bieden, kunnen wij kinderen ook beter begeleiden naar een eventueel vervolgtraject en dat vervolg hoeft dan soms ook minder lang te duren. Zo vervullen wij een belangrijke brugfunctie.

Het mooie van schoolmaatschappelijk werk is dat de drempel laag is. Leerlingen en ouders kennen ons en kloppen makkelijk bij ons aan.

Dat gebeurt bijvoorbeeld als kinderen het thuis moeilijk hebben, denk aan gescheiden ouders of het overlijden van een gezinslid. Het kan ook gaan om problemen op school: kinderen die moeite hebben met plannen, snel boos worden of juist heel verlegen zijn.

Je merkt nu ook dat corona de kinderen bezighoudt: ze hebben daar zorgen over of merken dat er daardoor meer spanning in het gezin is. Ik zeg altijd dat ik een ‘praatjuf’ ben en dat ze met mij over alles kunnen praten.

Op sommige scholen organiseren we een kinderspreekuur en dan is het voor kinderen heel gemakkelijk om eens binnen te lopen. Soms is één gesprekje al voldoende om een kind weer op weg te helpen. Hoe eerder we met een probleem aan de slag gaan, hoe groter de kans op succes.”