Nieuwe website: persoonlijk en herkenbaar

We vertelden het al eerder: Kwadraad vernieuwt haar website. 3 mei zal de nieuwe site gelanceerd worden. De sfeer van de website blijft in tact, maar we zorgen voor meer structuur en ook onze beeldtaal hebben we geüpgraded.

Vernieuwde site Kwadraad wordt gereed gemaakt om gelanceerd te worden.

Waar we voorheen de nadruk legden op het gebruik van illustraties en iconen, gaan we nu meer met fotografie werken. Door middel van foto’s van mensen, maken we ons werk, onze klanten en ons vakgebied beter zichtbaar en herkenbaar. We kiezen voor een persoonlijke uitstraling die past bij onze plek in de maatschappij.

Iedereen loopt wel eens tegen bepaalde problemen aan. Wij vinden normalisering belangrijk en laten daarom op onze vernieuwde site échte mensen met échte verhalen zien. Graag tot 3 mei op onze vernieuwde website!

Maatschappelijk werk Kwadraad