Opvoedbureau Zoetermeer per 1 januari 2015 onderdeel van Kwadraad

Opvoedbureau Zoetermeer is per 1 januari 2015 onderdeel van Kwadraad. Deze instelling voor maatschappelijk werk neemt het Opvoedbureau over van kennis- en adviesbureau JSO.
René Verkuylen, bestuurder van Kwadraad, en Saskia Keereweer, directeur-bestuurder van JSO, tekenden op 9 maart jl. voor de overdracht van Opvoedbureau Zoetermeer in bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente, Meerpunt en de betrokken medewerkers.

JSO is in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot het huidige kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein. In lijn met deze ontwikkeling is onderzocht waar de eerstelijnsactiviteiten vanuit het Opvoedbureau het best passen. “Het Opvoedbureau heeft hier zelf het voortouw in genomen. Vanuit het Opvoedbureau is goed gekeken bij welke partner de werkzaamheden het best aansluiten”, aldus Saskia Keereweer (JSO).

Kwadraad bleek de meest geschikte organisatie. Het Opvoedbureau is een waardevolle aanvulling voor Kwadraad op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. Tevens vindt het aansluiting bij thema’s zoals huiselijk geweld, (v)echtscheidingen, materiële dienstverlening en groepswerk.

Versterkte samenwerking

Bestuurder Verkuylen en Keereweer hebben er alle vertrouwen in dat de overdracht voor alle partijen versterkend werkt, niet in de laatste plaats voor de jeugd en ouders in Zoetermeer die van de dienstverlening gebruik maken. Het is geen afscheid, zo verzekert Keereweer: “het versterkt ook de samenwerking tussen Kwadraad en JSO. We verliezen elkaar dus niet uit het oog!”

Het Opvoedbureau Zoetermeer

Het Opvoedbureau Zoetermeer biedt als partner van Meerpunt informatie en advies aan ouders en opvoeders over opvoeden en opgroeien. Ouders kunnen via Meerpunt contact leggen en een afspraak maken met een van de pedagogisch adviseurs. Gezamenlijk werken zij dan in 1 tot maximaal 6 gesprekken toe naar passende antwoorden en oplossingen.

Bea Houwers, regioregisseur Haaglanden JSO en voorheen coördinator van Opvoedbureau Zoetermeer: “De vraag naar laagdrempelige opvoedondersteuning is de laatste jaren onverminderd groot. Door samen met ouders te kijken naar hun vraag of probleem en te zoeken naar oplossingen die bij hen passen, krijgen ouders vooral meer zelfvertrouwen in eigen doen en handelen. ‘Empowerment’ dus; het gaat om het versterken van de eigen kracht van ouders. En dat sluit naadloos aan op de huidige ontwikkelingen binnen zorg en welzijn