Veilig thuis

De steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling in Haaglanden zijn per 1 januari 2015 samen verder gegaan als Veilig Thuis. Zo komt er meer samenhang en samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis Haaglanden is te bereiken via het telefoonnummer 0800-2000, per mail  info@veiligthuishaaglanden.nl en via de website www.vooreenveiligthuis.nl.

Veilig Thuis is gevestigd op Waldeck Pyrmontkade 8722518 JS Den Haag.

Veilig Thuis Haaglanden is er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in harmonie met elkaar te leven. Soms kom je er niet op eigen kracht uit. Samen creëren we zorgvuldig een plek waar veiligheid en geborgenheid vooropstaan.