Huiselijk geweld

Bereikbaarheid Buiten KantoorurenHuiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden, en huisvrienden.

Het kan gaan om lichamelijk geweld, maar ook om verwaarlozing, psychisch geweld, financiële uitbuiting, huwelijksdwang, achterlating, stalking, eergerelateerd geweld, intiem terreur, genitale verminking en seksueel geweld.

De maatschappelijk werker van Kwadraad stelt samen een veiligheidsplan op en ondersteunt en begeleidt waar nodig.

Lees meer

  • Interview met maatschappelijk werker van het Lokaal Team Huiselijk Geweld in Nissewaard.

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.