Bestuurder René Verkuylen neemt afscheid van Kwadraad Maatschappelijk Werk

— René Verkuylen

René Verkuylen neemt na ruim 9 jaar als vaste bestuurder afscheid van Kwadraad en treedt in dienst als bestuurder van DOCK, een collega sociaal werk organisatie die voornamelijk grootstedelijk actief is.

Dik Hermans, voorzitter Raad van Toezicht, en René Verkuylen hebben gezamenlijk het afscheid aangekondigd aan belanghebbenden. René vertrekt per 1 april a.s.

“Ik sluit een lange en fascinerende tijd af waarin Kwadraad zich sterk heeft ontwikkeld tot een betekenisvolle en eigenzinnige partner in het sociaal domein voor bijna 45 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht. Ik kijk met grote voldoening terug op hetgeen we met elkaar hebben bereikt, binnen Kwadraad en in de diverse duurzame samenwerkingen die we met vele van onze partners zijn aangegaan”.

De Raad van Toezicht zal de procedure voor de opvolging op korte termijn starten, zodat zo snel mogelijk is voorzien in bestuurlijke continuïteit.