Het is tijd voor echte zorg

— Elke Louwers

De samenleving verandert

De wijze waarop we nu werken in het sociaal domein verandert. Elke Louwers, programmamanager marktontwikkeling bij Kwadraad, schrijft om de week een column over de transformatie in de zorg.

Het zorgsysteem was ziek

De zorg, of eigenlijk het zorgsysteem, was behoorlijk ziek. Het was niet ingesteld op het snel beter en zelfstandig maken van mensen, maar op het hebben van zo veel mogelijk klanten die lang begeleid worden. Meer klanten betekende dat een instantie meer geld van de overheid ontving om hen beter te maken. Wanneer je minder klanten had, kreeg je minder geld. Daarbij ging het ook niet om het beter maken van de samenleving, maar enkel het individu.

De samenleving vergrijst en de zorg wordt steeds complexer. De overheid kon twee dingen doen om de kosten niet uit de pan te laten reizen: meer belasting vragen of de zorgkosten verlagen. De zorgkosten kunnen verlaagd worden door een efficiënter en duurzamer systeem. De focus moet op de samenleving liggen waar het individu deel van uitmaakt.

De overheid bracht de financiering van onder andere zorg en welzijn terug naar de gemeenten. Nu kan iedere regio zich focussen op het sterker en zelfredzamer maken van de stad, buurt én mensen. Er wordt gekeken wat op lokaal niveau nodig is. En daar worden de juiste partijen samen voor ingezet.

Ook vanuit de samenleving hoorden we de vraag naar meer duurzame zorg. Na een lange periode van individualisering zien we dat mensen terug naar elkaar groeien. Mensen willen langer zelfstandig thuis wonen en willen daar samen met hun buurt voor zorgen.

De samenleving verandert. Mensen willen zelfstandiger zijn.

Het systeem was ziek, niet de mensen. Hulpverleners willen iemand helpen en dat was niet mogelijk met een korte individuele bespreking en een enorme hoeveelheid administratieve taken. Hoe kun je iemand sterker maken, wanneer je minder tijd aan die persoon mag besteden?

Vanuit Kwadraad werken we aan het beter maken van dat oude systeem. Wij willen mensen weer sterker maken, zowel met als zonder professionals. We kijken niet op de klok, maar kijken naar wat mensen nodig hebben. Het gaat met iedereen wel eens niet goed. Dat hoort bij het leven. Als het te lang niet goed gaat kan een hulpverlener tijdelijk helpen, maar deze hulpverlener gaat ook weer weg. Wij geloven in het versterken van mensen door verbinding. Door de juiste mensen samen te brengen kunnen ze elkaar ondersteunen, ook wanneer de hulpverlener er niet is.

"Het systeem was ziek, niet de mensen."

Wij vinden dat mensen zelf weer de regie moeten krijgen over hun leven. Iemand bepaalt zelf wat of hoe hij of zij wil oplossen, niet de hulpverlener. De zorg moet bestaan uit een transparante groep professionals, die met elkaar bieden wat iemand nodig heeft. We zoeken naar een oplossing in de eigen omgeving en pakken meer de rol van coach. Maar waar nodig, blijven we maatschappelijk werkers.

De veranderingen binnen zorg en welzijn zijn nodig, zodat de mensen die hulp nodig hebben het kunnen krijgen. We kijken hoe we problemen kunnen oplossen, met behulp van de samenleving en de professional. Het is tijd voor echte zorg, zorg die mensen weer zelfstandig maakt.