Dossiers: inzage en bewaartermijn

Iedere cliënt van wie Kwadraad gegevens heeft vastgelegd heeft daar, afhankelijk van de leeftijd, verschillende rechten over:

  • Recht op inzage in alle gegevens die op hemzelf betrekking hebben
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht om de gegevens mee te nemen

Er zijn enkele uitzonderingen wanneer dit echter niet geldt:

  • Als we zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad.
  • Als de inzage, correctie of meenemen van het dossier in strijd is met de dienstverlening aan een cliënt van Kwadraad

Goed om te weten: wanneer een cliënt gaat scheiden, zijn er soms gesprekken met het echtpaar samen. Als één van de partners vraagt om inzage in het dossier of stukken uit het dossier, dan moet de andere (ex-)partner hiervoor toestemming geven.

Ook goed om te weten: als je een dossier in 'Mijn Kwadraad' hebt, kun je daarop inloggen. Je kunt het dossier niet alleen inzien: je kunt er ook zelf in werken. Twijfel je of je zo'n dossier hebt? Vraag het aan je begeleider!

Correctie en eigen verklaring

De betrokkene heeft er recht op dat feitelijk onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat overbodige gegevens worden afgeschermd of vernietigd. Is hij het niet eens met een mening of een oordeel over hem, dan heeft hij er recht op dat zijn eigen verklaring daarover ook in het bestand wordt opgenomen.

Rechten van minderjarigen en wettelijke vertegenwoordiger(s)

Als een cliënt 16 jaar of ouder is, dan gelden voor hemzelf de rechten in het privacyreglement. Die rechten zijn:

  • Recht op inzage in alle gegevens die op hemzelf betrekking hebben
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht om de gegevens mee te nemen

Is de cliënt jonger dan 12 jaar, dan gelden deze rechten voor de wettelijke vertegenwoordiger(s): dat zijn de ouders of de voogd. Als de cliënt 12 tot 16 jaar is, dan gelden de rechten voor hem en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) samen.

Beroep van overmacht

De rechten uit het privacyreglement gelden voor beide ouders apart, als de cliënt jonger is dan 16 jaar en gescheiden ouders heeft. Bijvoorbeeld toestemming voor het delen van gegevens met derden wordt aan beide ouders gevraagd. Als er sprake is van een (v)echtscheiding waardoor de cliënt niet van beide ouders toestemming kan krijgen, dat kan op grond van Beroep van overmacht toch worden gehandeld.

Bovenstaande vertegenwoordiging geldt voor alle rechten uit het privacyreglement zoals ze hierboven beschreven staan: toestemming geven, inzagerecht, correctie- en klachtrecht en recht op meenemen.

Hoe lang bewaren we jouw dossier?

Per dienst worden verschillende (persoons)gegevens vastgelegd in het dossier. Kijk hier om te zien welke gegevens we per dienst verwerken. De gegevens worden tot minimaal 15 jaar na afloop van de meeste hulp- of dienstverlening bewaard. Voor de diensten waarvoor een andere bewaartermijn geldt staat dit beschreven.