Het werk van: een medewerker bij het Jeugd- en Gezinsteam

— Rita de Jager

De medewerkers van Kwadraad staan midden in de samenleving en bieden ondersteuning aan mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun probleem. Bij Kwadraad werken veel verschillende soorten professionals. Van schoolmaatschappelijk werkers tot wijkcoaches en preventiemedewerkers tot sociaal raadslieden. We spraken collega Rita de Jager over haar werk bij het Jeugd- en Gezinsteam.

Wat houdt jouw functie als medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam in?

Bij het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) staat het uitvoeren van de Jeugdwet centraal. Bij ons vormt een kind altijd het middelpunt en wordt hulpverlening daaromheen geplaatst. Bij Kwadraad spreken maatschappelijk werkers heel goed de taal van de mensen. Wij spreken niet in moeilijke termen en denken niet in einddoelen, maar gaan als het ware naast de ouder staan. Door onze laagdrempelige aanpak durven mensen zich kwetsbaar op te stellen en hun problemen openlijk te bespreken. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers van Kwadraad op hun plaats zijn in het JGT.

In het JGT hebben we te maken met zware casussen. Vaak gaat het om vechtscheidingen waarin de ruzie tussen ouders heel schadelijk is voor het kind. Het is dan aan ons, medewerkers van het JGT, om verandering te brengen zodat ouders hun opvoedingstaak serieus nemen en de problemen in hun relatie buiten het ouderschap uitvechten. In ons werk heeft het weinig zin om ouders te wijzen op wat ze fout doen. Vanuit het positieve proberen we veranderingen te stimuleren. Dat is een ontzettend leuke en uitdagende zoektocht.

Wat houdt werken in een JGT precies in?

Drieënhalf jaar geleden ging de Jeugdwet op de schop. Hulpverlening moest door de gemeente ingericht worden. Zo ontstond ons zelfsturend team dat bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties. Iedere organisatie heeft een andere specialisatie en focus. Jeugdzorg richt zich bijvoorbeeld op veiligheid, terwijl maatschappelijk werk een hulpverlenende functie heeft. Wij, maatschappelijk werkers, denken niet in crisis of veiligheidsplannen. We hebben inmiddels elkaars taal leren spreken en weten nu welke collega ingezet kan worden bij een situaties. Ik werk nu niet meer vanuit Kwadraad, maar vanuit dit team. Ik ben nu een Jeugd- en Gezinswerker. Wanneer de telefoon gaat, bekijken we welke specialisatie nodig is en stellen zo de juiste hulpverlening samen. Zo is er veel kruisbestuiving tussen onze disciplines en leren we veel van elkaar. Toch blijft het belangrijk dat we staan voor de visie en aanpak van onze ‘moederorganisatie’.

Hoe lang doe je dit werk al?

Ik werk nu dik drie jaar in dit team. Daarvoor was ik maatschappelijk werker en werkte ik vooral met volwassenen. Ik zat ook in de ondernemersraad en daar werd de opkomst van de zelfsturende teams besproken. Ik wilde een nieuwe uitdaging en ik ben vanwege de zelfsturing en het pionieren in dit team gegaan.

Wanneer vragen collega’s jou om hulp?

Ik werk vaak op het gebied van vecht- en echtscheidingen. Wij denken vanuit systemen en zien het gezin ook als systeem. Voor een deel doe ik preventief werk en zorg ik ervoor dat mensen hun eigen kracht kunnen aanboren. Ik word ook bij “lastige” cliënten betrokken, omdat ik voor een andere toon kan zorgen. Niet belerend, maar verstevigend, positief en helpend.

Welke eigenschappen zijn belangrijk voor jouw baan?

Je moet:

  • In het hier en nu kunnen denken;
  • Progressief zijn;
  • Buiten kaders durven denken en lef hebben;
  • Lak hebben aan regels. Je moet doen wat werkt en niet wat moet;
  • Positief, want wij hebben vaak met mensen te maken die het moeilijk hebben. Je moet geloven in hun kracht en kwaliteit. Als jij het positieve niet ziet, zien zij het zelf ook niet;
  • Niet in problemen denken, maar in oplossingen.

Dit is de pittigste baan die ik tot nu toe heb gehad, maar ook een ontzettend leuke waar ik veel van leer. Ik vind het kikken dat ik zoveel heb geleerd over dit werkveld. Ik heb mijn weg gevonden in alle regels en protocollen, en weet wat de mogelijkheden zijn. Bij volwassenen kun je zeggen: “Ik kan niets doen als u niets wilt doen.” Bij kinderen kan dat niet. Ik heb de plicht de stem van het kind te verwoorden en moet het melden wanneer dingen echt niet goed gaan.

Interesse in het werk als medewerker in een Jeugd- en Gezinsteam? Houd hier de vacatures in de gaten.