Een interessant nieuw perspectief op het raadswerk

— Rembrandt Rowaan

Deze zomer ontvingen we raadslid Rembrandt Rowaan (GroenLinks) voor een korte ‘zomerstage’ waarin hij meeliep met het Sociaal Wijkteam Merenwijk in Leiden. Hij schreef het volgende over zijn ervaringen:

Gesteund en serieus genomen

Mijn tweede ZomerZorgStage vond plaats bij het Sociaal Wijkteam (SWT) Merenwijk. Drie uur lang werd ik ondergedompeld in nieuwe inzichten, om aan het eind zelf een huisbezoek mee te maken. Ik doe hier graag verslag van mijn ervaringen, waarin drie dingen mij extra opvielen:

  • het inzicht in het soort veelvoorkomende problemen onder de Leidenaren;
  • de manier waarop het Sociaal Wijkteam de samenwerking zoekt met veel andere professionele instellingen;
  • wat er allemaal komt kijken bij de hulpverlening.

Drie maal S

De veelvoorkomende problemen waar het Wijkteam mee te maken heeft, laten zich samenvatten in drie maal S: schulden, scheiden, slaan (huiselijk geweld).  Ze hangen met elkaar samen, vaak met armoede als onderliggende reden. Daarnaast kunnen inwoners met psychiatrische stoornissen steeds minder makkelijk terecht bij gespecialiseerde instellingen en moeten zij de hulp elders zoeken.

Samenwerken in het belang van de inwoner

Voor schulden en problemen met de bijstand sluiten Stadsbank en De Zijlbedrijven vaak aan voor overleg. En inwoners met relatief eenvoudige hulpvragen, bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren, worden door vrijwilligers van ‘Een goede Buur’ geholpen, nog voordat ze bij het Sociaal Wijkteam langskomen. Zo wordt het team ontlast, en kan het zich vooral richten op zwaardere problematiek.

Ook wordt er veel samengewerkt met bijvoorbeeld het Jeugd en Gezinsteam. Het Jeugd en Gezinsteam richt zich op de kinderen, en het Sociaal Wijkteam op de ouders.

Wanneer er sprake is van psychiatrische problemen wordt er intensief overlegd met het ‘GGZ FACT team’. In dit team zitten gespecialiseerde professionals die, indien nodig, ook kunnen doorverwijzen naar zorg die vanuit de zorgverzekeraar wordt betaald.

Nog een mooi voorbeeld van samenwerken is het project ‘Snelle hulp bij schulden’. Wanneer woningbouwcorporaties, de zorgverzekeraar of peuterspeelzalen een betalingsachterstand opmerken, melden ze dat bij het SWT en de Stadsbank. Wanneer er van meerdere kanten meldingen komen over een inwoner, gaan SWT en Stadsbank er direct proactief op af om hulp aan te bieden.

Maatschappelijk werk: wat komt daar allemaal bij kijken?

Ook mocht ik tijdens mijn bezoek mee met maatschappelijk werkster Marloes van der Poel op huisbezoek bij een inwoner. Dit heeft mij ontzettend veel inzicht gegeven in wat het inhoudt om in een Sociaal Wijkteam te werken.

“Het is echt een kunst.”

Het is echt een kunst. Aan de ene kant bood Marloes een luisterend oor en wees zij de inwoner op de hulp die zij kon bieden. Aan de andere kant maakte ze ook duidelijk wat er verwacht wordt van de inwoner zelf om bij te dragen aan een structurele oplossing.

Vragen op allerlei leefgebieden werden gesteld: over het verleden, hoe het ging met de kinderen en wat precies de aard van het probleem was. Op die manier voelde de inwoner zich gesteund en serieus genomen. Maar daarnaast was het ook heel duidelijk dat de cliënt niet afhankelijk kon worden van de hulpverlening: uiteindelijk zal er weer volledig van eigen kracht uitgegaan worden.

Het was heel bijzonder en mooi om een professional op die manier de balans te zien houden.

Wat heeft dit mij geboden?

Ik raad het ieder raadslid aan om zeker één keer mee te gaan op huisbezoek, maar ook om te gaan praten met de Sociaal Wijkteams! Door deze ervaring krijg je van heel dichtbij een gevoel bij het beleid dat we maken. De ‘zelfredzame inwoner’ uit de beleidsstukken krijgt ineens een gezicht. De zogenaamde ‘T-shaped professional’ wordt een echt persoon die jou kan laten zien hoe de dagelijkse werkpraktijk eruit ziet en met welke problemen er op hen afkomen. Kortom: dit bezoek bracht mij allerlei mooie inzichten en een interessant nieuw perspectief op het raadswerk!

Op zoek naar meer informatie voor partners en professionals? Lees hier verder.