Werken met vrijwilligers

— Jessie van Ooijen

Jessie van Ooijen is coördinator bij VraagWijzer Delfshaven. Ze ontwikkelt de werkprocessen en optimaliseert de facilitaire voorzieningen in Delfshaven. In deze blogs vertelt Jessie over haar werkzaamheden en ervaringen bij VraagWijzer Delfshaven. Dit keer vertelt ze over het werken met vrijwilligers.

Zonder de vrijwilligers zouden we nooit zoveel mensen kunnen helpen

 

Bij VraagWijzer Delfshaven werken 15 vrijwilligers. De gastheer/vrouw ontvangt onze klanten. Andere vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren waar de klant zelf niet uitkomt, zoals het aanvragen van bijzondere bijstand of de declaratie van zorgkosten. Ook ondersteunen ze klanten met het bellen naar instanties.

De vrijwilligers zijn aanwezig tijdens het inloopspreekuur van de VraagWijzer. Ze hebben allemaal een MBO+ of HBO achtergrond. De redenen waarom vrijwilligers dit werk doen verschilt. Sommigen zijn werkloos en op zoek naar een baan, anderen zijn gepensioneerd of doen het naast hun werk. Het vrijwilligerswerk kan ook een tegenprestatie zijn voor het ontvangen van een uitkering.

Werken met vrijwilligers

Kwadraad en Participe werken, in opdracht van de gemeente Rotterdam, samen aan de VraagWijzer Delfshaven. Er werkten al vrijwilligers bij de VraagWijzer voordat Kwadraad en Participe de aanbesteding kregen. Er werd toen nog op een ‘oude’ manier gewerkt: maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen tijdens het spreekuur de regie van de klant uit handen, en gingen zelf aan de slag met het invullen van de formulieren of het bellen naar instanties. Tegenwoordig wordt er gekeken naar wat mensen zelf kunnen, en stimuleren we hen zo veel mogelijk zelf stappen te zetten.

Zo’n 2,5 jaar geleden, toen wij hier begonnen, wilden mensen vaak alleen door een professional geholpen worden. Nu hebben veel mensen door dat de vrijwilliger het mogelijk maakt dat ze überhaupt zo goed ondersteund kunnen worden. De vrijwilliger heeft meer tijd om de klant te helpen en de maatschappelijk werker kan ondertussen de volgende klant ontvangen. Dankzij de vrijwilligers kunnen er meer mensen geholpen worden en krijgen klanten de aandacht die ze nodig hebben.

"Dankzij de vrijwilligers kunnen er meer mensen geholpen worden."

Kennis delen en samenwerken

Enkele vrijwilligers hebben een relevante opleiding gedaan, zoals maatschappelijk werk of sociaal juridische dienstverlening. Maar ook de mensen die geen achtergrond in het welzijnswerk hebben kunnen het werk goed uitvoeren. De meeste zijn (ervarings)deskundigen en er is altijd een maatschappelijk werker aanwezig als achterwacht en vraagbaak.

De sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers geven bovendien gedurende het hele jaar cursussen aan de vrijwilligers, bijvoorbeeld over het berekenen van de beslagvrije voet (een gedeelte van het inkomen waar een deurwaarde geen beslag over mag leggen.)

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor goede dienstverlening

Er zijn veel mensen in Delfshaven die hun post niet zelf kunnen lezen of formuleren kunnen invullen. Sommigen zijn laaggeletterd, anderen zijn de taal niet vaardig of zijn onzeker over het invullen. We zien de afgelopen jaren ook een toename als het gaat om schulden en betalingsachterstanden. Vrijwilligers helpen het papierwerk overzichtelijk te maken, formulieren in te vullen en leren mensen hoe ze het zelf moeten doen.

Zonder de vrijwilligers zouden we nooit zoveel mensen kunnen helpen.