Zorgmanifest diversiteit ondertekend

Op 11 oktober, wereldwijde coming-out dag, is in Gouda het Zorgmanifest Diversiteit & Inclusie ondertekend. Met ondertekening van het Zorgmanifest beloven zorginstellingen in Gouda en regio Midden-Holland meer aandacht te besteden aan diversiteit onder medewerkers en cliënten.

Het manifest werd ondertekend door Fundis, Kwadraad, Zorgpartners Midden-Holland, Groene Hart Ziekenhuis, Gemiva-SVG en de Stichting Roze Zaterdag Gouda, tevens initiatiefnemer van het Manifest.

Cees van Treijen van de Stichting Roze Zaterdag Gouda: “Dit manifest is van groot belang en we zijn dan ook enorm blij dat de zorginstellingen zich hiervoor inzetten. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat veel LHBTI-cliënten en medewerkers niet spreken over hun geaardheid. Vooral bij bewoners van de zorginstellingen is dit het geval, omdat zij bang zijn voor pesterijen. Het is natuurlijk zeer zorgwekkend dat de mensen die voor onze rechten en gelijkheid hebben gestreden, op hun oude dag niet zichzelf kunnen zijn. Dit is wat wij op onze beurt voor hen kunnen betekenen, dit zijn wij aan hen verplicht. We hopen dan ook dat meer organisaties, ook buiten de zorg, dit voorbeeld zullen volgen.”

De komende periode gaan de zorginstellingen gezamenlijk in gesprek over de inzet en uitvoering van het manifest.