Meldpunt EMMA: eerder melden, minder achterstanden

— Mariska Overgaag

In Zoetermeer hebben verschillende maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om de groeiende problematiek rondom schulden tegen te gaan. Mariska Overgaag, projectleider EMMA in Zoetermeer, legt uit waarom er voor de aanpak gekozen is en wat de verwachtingen zijn.

 

 

Meldpunt EMMA is een samenwerking tussen Kwadraad, SchuldHulpMaatje, Humanitas, Palet Welzijn en Stichting MIM. EMMA staat voor Eerder Melden, Minder Achterstanden. Het doel van EMMA is het vroegtijdig signaleren van schulden zodat er op tijd kan worden ingegrepen. Dankzij het tijdig ingrijpen kunnen ernstige gevolgen worden voorkomen, bijvoorbeeld huisuitzetting.

 

Aanbellen als er niet aan de bel wordt getrokken
Problemen rondom schulden worden vaak pas gemeld als het veel te laat is. Daardoor komen mensen in complexe trajecten die veel te lang duren. Bij een huurachterstand van 2 maanden worden de maatschappelijk werkers op de hoogte gesteld van de situatie en trekken zij erop uit om met deze mensen in gesprek te gaan.

De maatschappelijk werker doet een intakegesprek waarna de klant verwezen kan worden naar een van de samenwerkende vrijwilligersorganisaties. De verwachting is dat 50% van de mensen verwezen wordt naar een van deze organisaties. Dankzij dit intakegesprek, kan er een warme overdracht plaatsvinden. Deze vorm van begeleiding is prettiger voor de klant.

"Problemen rondom schulden worden vaak pas gemeld als het veel te laat is."

Mensen die in de schulden zitten zijn alleen maar bezig met overleven tot morgen. Ze zien niks meer en kunnen moeilijk in langdurige oplossingen denken. Juist omdat je er in een vroeg stadium bij bent, voorkom je dat de klant in een langdurig hulpverleningstraject beland.

Meldpunt EMMA: eerder melden, minder achterstanden

Mariska Overgaag (Kwadraad) samen met de leden van het samenwerkingsverband EMMA.

Langetermijndoelstellingen meldpunt EMMA
Meldpunt EMMA heeft drie concrete doelstellingen:

  1. Daling in het aantal mensen dat wordt ontruimd
  2. Stabilisering in het aantal jaarlijkse aanmeldingen bij schuldhulpverleners (momenteel stijgen de aanmeldingen)

Het is de bedoeling om op termijn, naast woningbouwcorporaties, ook een samenwerking aan te gaan met zorgverzekeraars en energieleveranciers. Groei van het project wordt gegarandeerd doordat crediteurs zelf gaan bijdragen aan de aanmelding van klanten.

Mede dankzij steun van de SESAM academie en Fonds1818 en het Oranjefonds en de gemeente Zoetermeer is het project van de grond gekomen. Op 1 november gaat meldpunt EMMA officieel van start. Het betreft nu nog een pilot van 6 maanden. Bij succes gaat gemeente Zoetermeer het project blijven financieren in 2017.