Hoe buurtbemiddeling een verschil maakt

— Marjolein Waagmeester

Onenigheid tussen buren kan soms uitlopen in grote ruzie. Het tijdig inschakelen van buurtbemiddeling kan verdere escalatie tussen buren voorkomen. Marjolein Waagmeester is als projectcoördinator buurtbemiddeling bij Kwadraad vast aanspreekpunt binnen de gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

In Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk samen zijn er jaarlijks rond de 60 gevallen van burenoverlast waarin er door buren hulp wordt gezocht bij Buurtbemiddeling. Als coördinator geef ik informatie en advies waar buren zelfstandig mee verder kunnen. Vaak zijn problemen tussen buren echter niet makkelijk op te lossen. In dergelijke gevallen worden buurtbemiddelaars ingezet.

 

Waarom buurtbemiddeling?

Ruzies tussen buren lijken vaak over eenvoudige dingen te gaan, maar vaak is de realiteit heel anders. Men klaagt over een tak die over de schutting hangt, of muziekoverlast, maar uiteindelijk gaat het over wat anders, bijvoorbeeld de persoonlijke relatie tussen de buren.

Niet meer uitgenodigd worden op verjaardagen, geen dank voor het verzorgen van de plantjes, niet groeten op straat, regelmatig klussen, niet gezien voelen zijn allemaal redenen waardoor de situatie uit de hand kan lopen.

 

“Het succes van buurtbemiddeling staat of valt bij de bereidheid van de buren om er samen uit te komen.”

 

Hoe buurtbemiddeling een verschil maakt

Na een melding bij de projectcoördinator door een buur zelf, de wijkagent of de woningbouwcorporatie, trekken de vrijwilligers erop uit om huisbezoeken te doen bij de buren.

Een bemiddelingstraject wordt alleen gestart wanneer het de buren niet lukt om zelfstandig een oplossing te vinden. In sommige gevallen worden huisbezoeken, in overleg met de buren, opgevolgd met een of meerdere bemiddelingsgesprekken op neutraal terrein.

Het succes van buurtbemiddeling staat of valt bij de bereidheid van de buren om er samen uit te komen. Het is een enorme uitdaging om mensen uit de frustratie te helpen. Juist het feit dat je daarin wat kunt betekenen motiveert de bemiddelaars enorm.

 

Nazorg

Het is belangrijk om de situatie in de gaten te blijven houden. Het komt weleens voor dat een burenruzie na een succesvolle bemiddeling opnieuw escaleert. Daarom nemen wij na een maand of twee weer contact op met de buren om te kijken hoe het gaat. In een beperkt aantal gevallen wordt een tweede bemiddelingsgesprek gehouden.

 

Buurtbemiddeling wordt steeds ingewikkelder

Er komen de laatste tijd steeds meer ingewikkelde zaken binnen, bijvoorbeeld, ruzies waarbij buren psychische klachten hebben. Als wij weten dat er een begeleider is, nodigen wij die ook uit voor het gesprek.

We zien ook dat er ook steeds meer meldingen komen waarbij statushouders betrokken zijn. Statushouders zijn asielzoekers die zich in Nederland mogen vestigen. Het gaat om mensen met een andere taal en andere gewoontes dan de buurtbewoners gewend zijn. Dit kan soms tot frictie leiden binnen de buurt of flat.

In samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk in ons werkgebied hebben wij het plan om in 2017 voorlichtingsavonden te organiseren over wonen in Nederland. Statushouders krijgen tijdens deze sessies handige tips over Nederlandse normen en waarden, de buurt, jezelf voorstellen en hoe om te gaan met buren.

 

Kijk voor tips, advies en meer informatie op de website