Vroeg eropaf: aanpak tegen schulden in Leidschendam-Voorburg

— Mariska Overgaag, Pauline Kroes

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor Vroeg Eropaf in Leidschendam-Voorburg. Vanaf vandaag (16 januari 2020) start daar het team met een succesvolle aanpak tegen schuldproblematiek. We spraken collega’s Mariska Overgaag en Pauline Kroes over het project.

1 op de 5 mensen heeft schulden. Die hoeven niet ernstig te zijn, maar kunnen wel ernstig worden. Wanneer er een betalingsachterstand is wordt er vaak een herinnering per post gestuurd, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet werkt. Brieven worden niet geopend en zo stappelen de schulden zich langzaam op. Wat wél werkt, is vroegsignalering, zoals bij project EMMA in Zoetermeer. Deze ‘Vroeg erop af’-aanpak blijkt zeer succesvol. Vanaf begin volgend jaar starten daarom ook in Leidschendam-Voorburg outreachend werkende maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners met deze aanpak.

“Een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker vormen een perfect duo om bij mensen langs te gaan voor een huisbezoek,” vertelt Mariska Overgaag die betrokken is bij het voortraject in Leidschendam-Voorburg. “Samen met PLANgroep gaan we bij inwoners langs die een betalingsachterstand hebben bij meerdere organisaties.” Dankzij een convenant met meerdere organisaties en een beveiligd portaal kan er bijgehouden worden of iemand een betalingsachterstand heeft bij meerdere instanties. “Wanneer dat het geval is, gaan we bij de inwoner langs. Soms is er niets aan de hand, maar soms ook wel. Mensen weten bijvoorbeeld bepaalde hulporganisaties niet te vinden of zitten met meer problemen, zoals een scheiding of zijn net werkloos geworden.”

In Leidschendam-Voorburg start het project met vijftien meldingen per maand. De aanpak richt zich op het beter benutten van de huidige hulp- en dienstverlening. Binnen één maand wordt er contact gelegd en (indien nodig) een passend traject uitgezet. Dat kan advies zijn, doorverwijzing naar schuldhulpverlening of naar een vrijwilligersorganisatie.

Collega Pauline Kroes coördineert het project vanuit Kwadraad. “Dat coördineren doe ik samen met Sylvia Heemskerk. Mensen denken te lang dat ze zelf oplossingen kunnen vinden en zijn onbekend met hulpverlening, bijvoorbeeld door taalproblemen. Samen met maatschappelijke partners - van woningcorporatie tot zorgverzekeraar – helpen wij hen met het project Vroeg Eropaf. We bieden hen zo vroeg mogelijk integrale hulp op maat om grotere problemen te voorkomen.”

Hoe het project in Leidschendam-Voorburg verder gaat? Daarover spreken we Pauline over een paar maanden weer. Hou onze socialmediakanalen (Facebook, Linked-In of Twitter) in de gaten om op de hoogte te blijven.