Gouda

Maatschappelijk werk (sociaal wijkteams), Sociaal Raadslieden, Papierwinkel, Opvoedbureau, Buurtbemiddeling, Ontmoetingscentra, Buurtvoorlichters en Project Steunouders

Het Maatschappelijk werk, de Sociaal Raadslieden en de Papierwinkel van Kwadraad in Gouda werken vanuit de Sociale wijkteams.

Zo bereik je de sociale wijkteams

  • Via deze website www.sociaalteamgouda.nl
  • Via telefoonnummer 088 900 4321
  • Je kunt ook binnenlopen bij je wijkteam tijdens de spreekuren. Hieronder vind je de adressen en de openingstijden

Het sociaal wijkteam richt zich op volwassenen. Gaat jouw vraag over een kind of jongere? Neem dan contact op met het CJG.

Opvoedbureau Midden-Holland
Zie de links onder het kaartje voor meer informatie over het Opvoedbureau.

Buurtbemiddeling
In Gouda bieden wij ook Buurtbemiddeling aan; advies en bemiddeling bij burenoverlast. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Steunouder
Steunouders bieden een kind een of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in de rug aan hun ouders. Neem contact op via gouda@steunouder.nl.

Ontmoetingscentra

In diverse ontmoetingscentra in Gouda organiseren bewoners en organisaties diverse activiteiten. Je vindt op deze website de agenda van die activiteiten.
Zie de link onder het kaartje voor meer informatie.

Buurtvoorlichters
Buurtvoorlichters is een groep vrijwilligers die bewoners in Gouda aan de deur informeert over zaken die belangrijk zijn. Lees er hier meer over.

Locaties in de buurt

088 900 4000
Wijk West (Binnenstad, Korte Akkeren en Westergouwe, postcode 2801, 2802 en 2809)
Sociaal team Gouda - West
Sociaal Raadslieden
Ontmoetingscentrum De Walvis
Papierwinkel
Opvoedbureau Midden-Holland, locatie buurthuis De Walvis
Wijk Noord (Bloemendaal, Plaswijck, Noord en Achterwillens, postcode 2803, 2804 en 2805)
Sociaal Team Gouda Noord
Papierwinkel
Ontmoetingscentrum Van Noord
Sociaal Raadslieden
Opvoedbureau Midden-Holland, locatie Lekkenburg en Gildenburg
Wijk Oost (Goverwelle, Oosterwei, Kort Haarlem, Kadebuurt en Stolwijkersluis, postcode 2806, 2807 en 2808)
Sociaal Team Gouda Oost
Nelson Mandela Centrum, Ontmoetingscentrum Oost
Papierwinkel
Sociaal Raadslieden
Opvoedbureau Midden-Holland, Marokkaans spreekuur
Opvoedbureau Midden-Holland, locatie CJG Nelson Mandela Centrum
Ontmoetingscentra Gouda
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Harde muziek of gestamp op de trap?
Een boom die de tuin overschaduwt?
Vuilnis op de galerij?

Voorkom dat irritaties en misverstanden met de buren uit de hand lopen!
Buurtbemiddeling helpt (gratis) met informatie, advies en bemiddeling.

– We gaan samen op zoek naar een oplossing
– Woon weer prettig in je eigen huis en straat
– Onze bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig

buurtbemiddeling@kwadraad.nl
T  088 900 4000
www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling

Cursussen en trainingen

In Gouda worden er diverse groepstrainingen gegeven:

Moneywise
Om leerlingen van 16-18 jaar kennis en vaardigheden te leren m.b.t. geld en voorkomen van schulden.

Faalangsttraining voor jongeren uit het voortgezet onderwijs
Leerlingen, studenten die last hebben van faalangstklachten krijgen met deze training inzicht in zichzelf en krijgen tools aangeboden om met faalangst om te gaan.

Weerbaarheidstraining
Voor diverse leeftijdsgroepen. Kinderen/jongeren worden geleerd om op een constructieve manier om te gaan met tegenstand.

Weerbaarheidstraining Assertief communiceren
Leerlingen van het voortgezet onderwijs leren opkomen voor zichzelf. Naast het oefenen van vaardigheden, is er veel aandacht voor de eigen ervaringen in de omgang met de ander in het ‘echte leven’ van de leerlingen.

KIES spel- en praatgroep
Voor kinderen van de basisschool. De groep is er ter voorkoming van problemen die kinderen als gevolg van een echtscheiding kunnen ondervinden. De kinderen leren om te gaan met alles wat er veranderd is na de scheiding.

Oppasdiploma
Voor jongeren van 12-16 jaar die graag willen oppassen als bijbaantje. Tijdens de training komt aan de orde: het kennismaken met ouder en kind, veiligheid en algemene omgang met het kind.

Hou voor startdata de Kalender in de gaten